Voorbede - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Voorbede

Gemeente > Pastoraat
'Belijdt elkander de misdaden en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel'
Jakobus 5:16

'Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.'
1 Thessalonicenzen 5:17 en 18


Er kunnen veel situaties zijn die aanleiding geven tot voorbede en dankzegging.
Dit kunnen verdrietige dingen zijn zoals ziekte, psychische nood of een sterfgeval in gezin of familie.
Maar ook blijde dingen, zoals een geboorte, een verjaardag, een jubileum of een ontslag uit het ziekenhuis.
 
Behalve de persoonlijke voorbede voor gemeenteleden wordt er ook altijd voorbede gedaan voor o.a. wereldwijde noden, het volk Israël, medechristenen (die vervolgd worden), ons koningshuis, onze overheid al naar gelang dit om voorbede vraagt.

Wanneer u een verzoek tot voorbede of dankzegging heeft, kunt u contact opnemen met dhr. C.D. van Halum
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud