Bestuur en mentor - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Bestuur en mentor

Gemeente
Bestuur
Het bestuur draagt zorg voor een zuivere bediening van Gods Woord en de sacramenten. Daarnaast heeft het bestuur de zorg over de gemeenteleden. Dit alles om hen geworteld en gefundeerd te doen zijn in Gods Woord en het daarin centraal staande volbrachte werk van Christus. Gedrongen door de liefde van Christus verricht het bestuur haar herderlijke zorg.
De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:
Voorzitter
C.D. van Halum

Secretaris
H.C. Heek

Penningmeester
K. Otte

Algemeen adjunct (jeugdwerk)
A.J.C. van der Gouwe

Algemeen adjunct (pastoraat en bezoek)
J.P. Neven


Mentor
Sinds 1 januari 2021 is ds. H. Liefting uit Gouda de mentor van de Evangelisatie.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud