Bijbelkring Berea - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Bijbelkring Berea

Verenigingen > Volwassenen
'En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; Deze waren edeler dan die te Thessalonica, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze alzo waren'
Handelingen 17: 10 en 11

Bij deze Bijbelkring wordt stevig gestudeerd, zoals de mensen in Berea ook deden.
 
Deze Bijbelkring vergadert op woensdagavond een keer in de 2 of 3 weken in ons kerkgebouw.
De leden verzorgen om de beurt een inleiding.
Aanvang 20.00 uur in de kerk.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Voor meer informatie over deze Bijbelkring kunt u contact opnemen met Jan Verburg.
 
De data voor 2022/2023 zijn D.V.

7 december
21 december
11 januari
25 januari
8 februari
22 februari
22 maart
5 april
24 april
10 mei
24 mei
14 juni
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud