Bijbelkring Elim - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Bijbelkring Elim

Verenigingen > Volwassenen
'Toen kwamen zij te Elim en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.'
Exodus 15:27

Elim was één van de oases waar het volk Israël tijdens de woestijnreis mocht rusten.
Het was een lieflijke plaats midden in de woestijn, met 12 waterbronnen en 70 palmbomen.
Deze kring wil gelaafd worden, zoals het volk Israël tijdens de woestijnreis, door de geestelijke bronnen van het Woord in de schaduw en rust van de palmbomen.
 
Deze Bijbelkring vergadert op woensdagavond een keer in de 2 of 3 weken en wordt geleid door de mentor.
U bent van harte welkom op deze avonden. Aanvang 20.00 uur in de kerk.

Voor meer informatie over deze Bijbelkring kunt u contact opnemen met onze mentor.

De data voor 2022/2023 zijn D.V.

14 december
18 januari
1 februari
15 februari
15 maart
26 april
31 mei

Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud